Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VII). Acompanyament, transicions i èxit educatiu.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

Acompanyament, transicions i èxit educatiu.

Carme Camprubí, agent socioeducatiu de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Torelló.

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

L'objectiu principal pel qual em vaig decidir realitzar el curs d'Acompanyament, transicions i èxit educatiu era poder donar resposta a l'objectiu del Projecte educatiu de Torelló: Millora de l'èxit educatiu.

Al llarg del curs se'ns ha visibilitzat la importància de treballar l'acompanyament durant les diferents transicions  (de P2 a P3, de 6è de primària a 1r d'ESO) per tal de facilitar l'entrada de l'alumnat en els nous cicles educatius, afavorir el coneixement i comunicació entre els docents d'aquestes etapes educatives i crear un clima de confiança amb les famílies.

Amb aquesta idea es va proposar des del Projecte Educatiu de Torelló la creació de taules de coordinació entre etapes per tal de potenciar els tres elements anteriors descrits i que ens ajudaran a millorar l'èxit educatiu.

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

Personalment el treball pràctic que hem realitzat. Per una banda descobrir una manera diferent de presentar un  mapa de recursos. Metodologia que et permet observar, d'una manera molt planera, com són les relacions entre els diferents actors que intervenen en una transició i posteriorment poder reflexionar per tal de treure'n conclusions. 

Compartir amb la resta del grup dubtes i coneixements.  Conèixer noves experiències que t'ajuden a confirmar que, malgrat les dificultats, sempre es pot caminar.