S'aprova el procediment de preinscripció i de matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d'abril, aprova el procediment de preinscripció i de matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017 (DOGC Núm. 7108 de 27 d'abril de 2016)

L'Institut Obert de Catalunya ofereix, en la modalitat a distància, els següents ensenyaments:

  • Graduat en educació secundària obligatòria;
  • Batxillerat; 
  • Formació Professional; 
  • Idiomes; 
  • El curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior i la formació per a la prova d'accés.

La preinscripció comporta la matrícula, sempre que, dins dels terminis establerts als annexos, s'hagi aportat la documentació preceptiva, i llevat del cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en què s'han d'aplicar els criteris de prioritat establerts amb caràcter general en l'ensenyament o curs corresponent.

Els períodes de matrícula es detallen, per a cada ensenyament, en els annexos d'aquesta Resolució.

Podeu consultar la resta de requisits al següent enllaç del portal DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7108/1489539.pdf