Diari Ara: "L’orientació, clau a l’hora de triar un itinerari educatiu"

El diari Ara, ha publicat aquest diumenge dia 5 de març, un article sobre el suport que ofereix la Diputació de Barcelona a les fires i jornades que s’organitzen a la demarcació de Barcelona amb l’objectiu d’orientar els joves i les seves famílies en el procés de transició cap a l’educació postobligatòria.

Es tracta d’una orientació que té en compte personalitat, habilitats, preferències i valors de cada estudiant segons Rafael Homet, diputat delegat d’Educació

L'article comença destacant que:

La tria d’opció i d’itinerari educatiu en la transició de l’educació obligatòria a la postobligatòria és un moment ple de dubtes per als joves i les seves famílies. Una tria que hauria d’anar acompanyada d’un procés d’orientació que facilités una presa de decisions ben fonamentada. 
Segons constaten diversos estudis, aquest procés d’orientació contribueix a reduir l’abandonament escolar prematur, que massa sovint és determinat per una elecció que no ha tingut en compte aspectes clau com són els trets personals i l’entorn formatiu i professional.

Feu clic per accedir a l'article sencer