Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (IV). Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització. 
Francesc Conesa
, director de l'Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

D'una banda hi ha les diferents eines i recursos que ofereix el curs en matèria de comunicació i sistema relacional, que he trobat molt interessants i d'aplicació directa sobre el dia a dia, sobre la pròpia manera de treballar, de relacionar-se amb els companys, d'establir les comunicacions amb els diferents àmbits de la comunitat, i d'intentar liderar el projecte. D'altra banda, tota la part de reflexió sobre la singularitat dels projectes i l'oferta educativa, m'ha anat molt bé per a reflexionar i replantejar-me aspectes importants del funcionament de l'Escola.

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

Algunes de les pràctiques m'han impactat especialment, m'han fet pensar força. L'ambient que han sabut crear els professors ha estat molt bé, agradable, participatiu i enriquidor. En general penso que sempre va bé sortir del teu cau i rebre una mica d'aire fresc, veure què s'està fent fora del teu municipi, que et posin al dia de per on van les tendències... penso que el curs acompleix perfectament aquestes necessitats.