Publicació del calendari d'inscripció i de realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2015-2016

El DOGC de 21 de desembre de 2015 (Núm. 7022 ) recull la RESOLUCIÓ ECO/2897/2015, de 30 de novembre,  que fa públic el calendari d'inscripció i de realització de les proves d'accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2015-2016.

L'objectiu d'aquest calendari és que les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés a la universitat, a fi de garantir que els/les estudiants concorrin als processos d'accés amb igualtat d'oportunitats, amb respecte al principi d'autonomia universitària.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7022/1463730.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica