Les cooperatives de La Salle Manresa i La Joviat demanen el CIF

El passat 9 i 10 de desembre les cooperatives de l'Escola Joviat de Manresa van anar a l'Ajuntament de Manresa per sol·licitar el CIF que identifiqui les seves cooperatives escolars. Avui dia 14 hi ha anat la cooperativa de La Salle Manresa.

Després d'una reunió amb el tècnic municipal del Departament de Promoció Econòmica, David Hernández,  i de respondre els seus dubtes, els representants de les cooperatives: Together, Cooperativa Endavant!, PCKids2005 i SAMACO ja tenen el seu CIF!

1
Grups de treball:
CuEmE