S’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius pel Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016

La RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre,  DOGC Núm. 7007 - 27.11.2015, crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Finalitat del Programa: Donar suport als centres d’ensenyaments professionals que participen al programa, en la gestió del servei d’informació, orientació i/o assessorament professional sistemàtic a l’alumnat  de cicles formatius, a les persones adultes interessades a obtenir titulacions de formació professional, i a les institucions i empreses, a fi d’aportar les respostes i solucions que, des dels ensenyaments professionals, es poden dissenyar per a la millora de la qualificació professional, l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

Poden optar els centres que reuneixin aquests requisits:

  • a) Impartir ensenyaments professionals sostinguts amb fons públics.
  • b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.
  • c) Els centres que vulguin participar en les actuacions relacionades amb l’assessorament professional a les persones adultes i/o amb l’assessorament a empreses i entitats sobre els serveis de formació professional, han de tenir implantat el servei d’assessorament i el servei de reconeixement de l’experiència dels aprenentatges assolits.

Places totals: 16 centres, de les  quals  12 són per a centres de titularitat pública

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC el 27.11.2015.

El model de sol·licitud està disponible en el portal de centres

Més informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7007/1459388.pdf