Constituït el Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d'Automoció

El Consell de Govern de la Formació Professional d’Automoció s’ha constituït en el decurs d’una reunió extraordinària del Consorci de Formació Professional d’Automoció celebrada ahir al Centre de Formació Professional d’Automoció situat a Martorell. Aquest Consell està integrat per tretze membres, set en representació de la Generalitat de Catalunya, un de l’Ajuntament de Martorell i cinc del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, les mateixes entitats que formen el Consorci.

1
Categories:
Observatori FP
1
Grups de treball:
Observatori FP