Aposta pels Programes de Formació i Inserció

A partir d'aquest mes de setembre, 34 ens locals de la demarcació oferiran els Programes de Formació i Inserció (PFI), del Departament d'Ensenyament, que compten amb el suport de la Diputació de Barcelona des del curs 2009-2010.   

Aquests són programes de segona oportunitat adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han graduat l'ESO. Proporcionen les competències bàsiques i professionals per incorporar als joves al món laboral o continuar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Tenen la durada d'un curs escolar (1.000 hores) i inclouen pràctiques en empreses (230 hores) de les especialitats que s'imparteixen. Combinen la formació professional amb aprenentatges de l'entorn social, llengua, matemàtiques i TIC, de desenvolupament personal i orientació professional.

Veure notícia original