Es publica al DOGC el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya

Per ACORD GOV/143/2015, d'1 de setembre (DOGC Núm. 6949 de 3.9.2015) s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya.

En aquest calendari hi ha 3 períodes  clau:

  1. L’any 2016  amb 3 dates significatives:  25/03; 25/06; i 31/12  on es concentren les tasques de desplegament dels eixos centrals del sistema, com per exemple: el desplegament reglamentari del pla d’acreditació i de qualificació professionals; dels centres de formació professional integrada;  de la regulació tant de la Xarxa del Sistema com de la Xarxa integrada d'Informació i orientació...
  2. L’any 2017 ( 31/12), amb el desplegament de la reglamentació  d’altres eixos importants  com el referent a la gestió de la qualitat; la formació del professorat; els indicadors....
  3. I abans del 25 de juny de 2018. Data en què  s’ha d’establir el primer informe d’avaluació del sistema

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6949/1441931.pdf

1
Etiquetes:
normativa