La Generalitat aprova una nova Ordre per regular la formació en centres de treball

La Generalitat ha aprovat per Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, publicada al DOGC Núm. 6928  de  5.8.2015 l’establiment del règim de la formació en centres de treball, que s’inclou en els currículums dels ensenyaments i continguts formatius implantats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament, i que  comprèn:

  • les condicions generals de realització;
  • les condicions d'homologació de les empreses i entitats col·laboradores;
  • i les condicions del conveni de col·laboració d’acord amb el qual s’ha de realitzar;

Aquesta Ordre deroga expressament  amb efectes del dia 31 d’agost de 2015, l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regulava anteriorment la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Més informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438458.pdf

1
Etiquetes:
normativa