Presentació de la Diagnosi del Marc Local de la Formació Professional a Granollers

Ahir es va presentar el document "Diagnosi del marc local de la formació professional a Granollers". Aquesta diagnosi s’emmarca en el pla d’actuació del Consell e la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers que inclou un seguit d’iniciatives per potenciar el sistema de la formació professional de la ciutat entre les quals destaca el projecte Baula II que ha comportat l’expansió de l’oferta formativa en modalitat dual als centres de la ciutat i la participació d’un nombre molt important d’empreses de la zona.La diagnosi de la Diputació, destaca la fortalesa del marc de la FP a la ciutat que es basa una oferta formativa molt elevada i diversa que nodreix una demanda d’àmbit comarcal. Aquesta oferta ha estat possible per la forta implicació municipal en la potenciació del sistema local de FP, començant pel sosteniment d’un dels grans centres formatius, l’Escola del Treball que és de titularitat municipal. La implicació municipal es manifesta així mateix en la construcció d’un marc de concertació i governança que s’ha traduït en la constitució del propi Consell de la FP i en iniciatives com l’esmentat projecte Baula. Les conclusions de l’estudi apunten a la necessitat d’incrementar l’oferta per donar resposta a una demanda creixent de formació professional i orienten a les especialitats amb més potencial d’ocupabilitat que demanda el teixit productiu de la zona.

https://twitter.com/quicosala/status/581142807122956289
 

1 comentari

Quero Gallego, Manuel J.

Bona feina per la formació professional local!