Les cooperatives de l’Escola José Echegaray de Martorell escullen el nom i aprenen a fer un logo

Els alumnes de 5è A i B de primària de l'escola José Echegaray, que participen en el projecte de foment de la Cultura Emprenedora a l’Escola al curs 2014-2015 junt amb l'escola Mercè Rodoreda, ja han escollit el nom de les seves cooperatives i aprenen a fer el seu logo.

El projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola” està impulsat per la Diputació de Barcelona i a Martorell està gestionat per l’Ajuntament de Martorell, a través de les Regidories de Promoció Econòmica i d’Ensenyament. Es tracta d’un projecte pensat per fomentar les competències i els valors de l´emprenedoria a través de la creació i la gestió d´una cooperativa a l'escola.

El projecte preveu la col·laboració de l'Ajuntament en determinants moments del curs, amb l'objectiu de donar suport al professorat i als alumnes en les diferents fases: creació, disseny del logo, comunicació, constitució cooperativa, permisos, venda...
Durant aquestes setmanes les cooperatives de l'Escola José Echegaray han escollit el seu nom, PETITS DETALLS (5èA) i IMACREA (5èB), i han seleccionat els tres representants legals (president, secretari i tresorer) de cada cooperativa escollits en votació pels mateixos companys.  La resta d'alumnes de cada aula fan de cooperativistes.

Taller d’imatge corporativa

La passada setmana s’ha realitzat a l’escola un taller d’imatge corporativa impartit per la cap del Departament de Promoció Econòmica Carme Moles i la tècnica de Comunicació de Promoció Econòmica Raquel Moya, amb l’objectiu de donar conèixer de forma clara i senzilla el procès de creació d'un logotip d’empresa.
Els alumnes han rebut una petita formació sobre com escollir la forma, la tipografia i els colors del seu logotip, tot fent una reflexió de què és el que es vol transmetre i quines són les característiques de la cooperativa i poder així plasmar-ho en il·lustracions i lletres.
Durant el taller s’ha explicat la importància de la imatge corporativa en l’empresa, els elements que la formen, el significat i característiques dels logotips tenint en compte la comunicació del producte i de l’empresa.
Aquest procés de disseny del logotip treballa també un dels objectius principals del projecte: el treball en equip, la discussió i valoració, aprendre a valorar als companys, fer aportacions per aconseguir una finalitat conjunta pel grup, que és un dels pilars del projecte de cultura emprenedora.


Visita al Centre de Promoció Econòmica de Martorell

Un cop escollit el nom i creat el logotip, els alumnes constituiran les seves cooperatives realitzant una visita al Centre de Promoció Econòmica de Martorell on realitzaran la sol·licitud del seu NIF.

1
Grups de treball:
CuEmE