Aprovat el Projecte de llei de la FP

El Govern aprova el Projecte de llei de la formació professional per millorar la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses, 9/09/14.
  • El text regula la formació professional al llarg de la vida i integra el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professional.
  • La formació al llarg de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, així com les oportunitats d’ocupació i el progrés social i econòmic del país.
2
Grups de treball:
Observatori FP, Orientació