Vic: 4a Jornada del Projecte Educatiu de Ciutat

Intercanvi de projectes pedagògics dels centres educatius de la ciutat 

La Jornada vol donar visibilitat a projectes de qualitat que s’estan portant a terme a centres educatius de la ciutat. 

Una trobada d'intercanvi entre professionals, estudiants i famílies. La Jornada forma part de les activitats d'acompanyament al període de preinscripció d'educació infantil, primària i secundària per al nou curs escolar 2013-2014. 

Al web de l'ajuntament de Vic hi trobareu el programa i més informació

També trobareu informació del PEC de Vic a   

1 comentari

Ferron Carrion, Paco

A la presentació de la jornada que es va fer als mitjans de comunicació, hi trobareu una explicació dels continguts de la mateixa