Plenari de tancament del Consell de Nois i Noies de L'Hospitalet

El 31 de maig de 9 a 12:30, al Centre Cultural Bellvitge (Plaça de la Cultura 1), tindrà lloc el plenari de tancament de curs del Consell de Nois i Nois de L'Hospitalet.

Els representants infantils informaran de la feina feta al llarg del curs. Feina que els va ser encarregada a principi de curs per l'alcadessa de la ciutat.

- Els de primària han treballat sobre el nomenclàtor de la ciutat i faran un proposta per posar nom a una nova plaça a la ciutat.(en col·laboració amb la Comissió del Nomenclàtor).

- Els de secundària han treballat en tres àmbits temàtics i presentaran els seus treballs i propostes:

    MITJANS DE COMUNICACIÓ: Informaran sobre els programes mensuals que han realitzats i els temes tractats (en col·laboració amb Ràdio L'Hospitalet).

   URBANISME I ESPAI PÚBLIC: Faran una proposta d'adequació de 2 espais públics per al joc amb pilota (en col·laboració amb Serveis Municipals).

    US DEL TEMPS LLIURE: Informaran sobre el concurs i el concert de L'HOSPI-SONA, que van tenir lloc dintre de les Festes de Primavera de la ciutat (en col·laboració amb Cultura i Salamandra).

--------------------------------------------------------

Enguany el Consell de Nois i Noies de L'Hospitalet està format per: 13 centres de primària amb 42 representants i 17 centres de secundària amb 47 representants.

---------------------------------------------

1
Grups de treball:
Participació Infantil