PROGRAMA PROMOCIÓ PROFESSIONAL ESO + FP BÀSICA

Tipus: Tema de debat

Tal i com ens va informar en Manel Quero en una notícia precedent, el Departament d'Ensenyament ha posat en marxa un pla pilot en quatre instituts de Catalunya amb la denominació PROGRAMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL ESO + FP BÀSICA. Aqui en trobareu un article de Vilaweb que explica el cas de l'Institut Comte Rius de Tarragona. Tal i com es pot comprovar en el curriculum del programa,  amb dos cursos s'assoleix l'ESO i dos certificats de professionalitat. Convindrem que si la voluntat del Departament és generalitzar aquest model, ens trobem d'un canvi d'escenari radical. En primer lloc perquè es tracta d'una via integradora que evita la segregació de la nova FP Bàsica del model LOMCE, i en segon lloc perquè recupera la via dels PQPI millorant-la en el sentit que incorpora d'antubi l'horitzó de graduació en ESO. M'agradaria saber la vostra opinió sobre aquesta via com a opció de segona oportunitat: avantatges, inconvenients, dubtes, on està la trampa...