Seminari web - Resiliència, caràcter, perseverança i competències socioemocionals: com s’aprèn, s’ensenya i s’avalua?

Públic al qual s'adreça: 
Comunitat Educativa
dijous
15
18:00h
Setembre 2016

D’uns anys ençà, en els àmbits de la psicologia i la pedagogia es parla de la necessitat d’impulsar l’aprenentatge de competències socioemocionals com ara la resiliència, la formació del caràcter, la perseverança, l'autoestima i la sociabilitat.

Organismes internacionals, com ara l’OCDE en un informe sobre el poder de les competències socioemocionals (The Power of Social and Emotional Skills), fan palesa la urgència d’estendre el desenvolupament de les habilitats socioemocionals en les diferents etapes formatives.

Entre aquestes competències que caldria desenvolupar hi ha la resiliència. Un concepte que era usual en física i que ha passat a designar la capacitat de sobreposar-se a una situació d'agonia psíquica ocasionada per algun succés. Però, realment es pot aprendre la resiliència? com s’aprèn, s’ensenya i s’avalua la resiliència i aquestes anomenades “soft skills”?

Orgnitza Fundació Jaume Bofill

Aquest acte es podrà seguir amb qualsevol dispositiu amb connexió a Internet a http://www.debats.cat

1
Grups de treball:
CV - Redacció