Qui és i com viu l’estudiantat universitari avui? L’equitat i la diversitat a la universitat

Públic al qual s'adreça: 
Comunitat educativa
dimecres
25
09:00h
mai 2016
Data de finalització: dimecres, 25/05/2016 - 13:00

Com són els estudiants universitaris? Quin és el seu origen social? Ha canviat el seu perfil en els darrers anys? Estudien tots a temps complet, o  compaginen l’estudi amb la feina? Com fan front a les despeses associades als estudis superiors? Participen en el teixit associatiu universitari? El sistema universitari, és equitatiu en l’accés? S’ha adaptat a les noves demandes socials sobre l’educació? Quin paper té la universitat avui en la mobilitat social? I quin paper podria jugar en l’ascensor social?

De finals de maig a principis de juny, presentem els resultats de la primera anàlisi de les dades de l’enquesta Via Universitària, a quatre ciutats del territori Vives. Aquesta recerca (en la que han participat 19 universitats i 20.512 estudiants de les universitats de la Xarxa Vives) ens aporta informació de gran valor sobre les condicions de vida dels i de les estudiants, la seva dedicació a l’estudi, la seva relació amb el món laboral, les seves expectatives sobre els estudis i les diferències entre estudiants d’una o altra branca d’estudis.

Organitza Fundació Jaume Bofill i Xarxa Vives d'Universitats.

Accés lliure i gratuït

Més informació i inscripcions

1
Grups de treball:
CV - Redacció