7a Jornada PEC a la ciutat de Vic

Públic al qual s'adreça: 
Mestres, professors, professionals de l'educació, pares, mares,
dissabte
13
09:00h
Febrer 2016
Data de finalització: dissabte, 13/02/2016 - 14:00

7a Jornada PEC: Programa i inscripcions

La Jornada PEC és l'espai mitjançant el qual es proposa l'exposició i reflexió del fet educatiu a la nostra ciutat, una oportunitat per a la trobada de tots els agents educatius a través del qual els mateixos centres comparteixen experiències i projectes amb caràcter innovador i transferibles a d’altres realitats educatives.

La matinal, que ha esdevingut un espai de referència entre la comunitat educativa de la ciutat, esdevé alhora una oportunitat per al treball en xarxa i un espai per a la visualització de la bona feina feta per part de professionals i centres educatius de Vic.