Però... això com s’avalua? Repensant l’avaluació de l’aprenentatge servei: oportunitats i eines per la millora

Públic al qual s'adreça: 
Comunitat educativa
dimecres
02
18:00h
Desembre 2015
Data de finalització: dimecres, 02/12/2015 - 20:00

Al tractar-ser d’activitats que es basen en la vida real quines oportunitats d’avaluació competencial afavoreix l’APS? Com avaluem les estratègies  d’aprenentatge servei de desenvolupament i millora del capital social de les comunitats? Si tots eduquem, tots valorem: podríem dir que tots els implicats avaluem l’APS? Com? Com ajuda l’autoavaluació als alumnes a ser conscients i donar sentit a allò que han après? Què aporta la coavaluació en un projecte d’aprenentatge servei?  Quines condicions ho fan possible?

I si l’avaluació ens ha d’ajudar a millorar els nostres projectes, com fer-ho? Quin és el paper de les persones destinatàries de l’APS en l’avaluació dels nostres projectes? Quines eines podem fer servir per avaluar i millorar? 

El proper 2 de desembre us presentarem eines per avaluar els projectes d’APS, reflexionarem sobre les especificitats i les oportunitats que presenta l’aprenentatge servei tant per millorar els projectes com per millorar els aprenentatges dels participants.

En la jornada tindrem un espai de trobada i intercanvi dels projectes ajudats en la darrera convocatòria on tots podrem aprendre del desenvolupament i els reptes de les bones pràctiques.

Organitza: Fundació Jaume Bofill

Més informació i inscripcions

1
Grups de treball:
CV - Redacció