XIII Jornada de qualitat a l'ensenyament

dijous
12
08:30h
Novembre 2015
Data de finalització: dijous, 12/11/2015 - 14:30

El programa d’aquesta XIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén focalitzar-se en el procés d’ensenyament i aprenentatge, raó de ser dels centres educatius, i en la importància que té la realització de la seva missió en una societat com la nostra, així com aprofitar el coneixement i les noves eines disponibles per tal d’augmentar la qualitat dels aprenentatges.

Des del 1998 el Departament d’Ensenyament proporciona suport als centres educatius de Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) ofereix un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió. El PQiMC treballa amb més de 150 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests moments 114 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 16 estan acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència

1
Grups de treball:
CV - Redacció