Jornada Internacional en formació professional industrial

Públic al qual s'adreça: 
Empreses sector, comunitat educativa
dimecres
11
08:45h
Març 2015
Data de finalització: dimecres, 11/03/2015 - 18:00

A Catalunya calen professionals ben qualificats per donar resposta a les necessitats del sector industrial. L'àmbit de la fabricació mecànica, esdevindrà una sortida professional amb futur, moderna i d'avantguarda.

La jornada te com a objectius:

  1. Desenvolupar una estratègia d’impuls de la formació professional industrial conjuntament amb empreses, centres tecnològics, centres de Formació Professional i agents socials.
  2. Evidenciar el paper clau de la formació professional en l’estratègia industrial de Catalunya i en el desenvolupament de la seva economia.
  3. Promocionar i valoritzar els estudis d’FP vinculats al sector industrial i en concret a la fabricació mecànica.
  4. Identificar tendències del sector quant a innovació industrial, evolució formativa i generació de nous perfils professionals.
  5. Difondre bones pràctiques i contrastar amb agents internacionals iniciatives dutes a terme per millorar la innovació al sector, les vocacions industrials i les relacions centres-empresa. 

Organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional

Programa

Informació i inscripcions

1
Grups de treball:
CV - Redacció