El Projecte Educatiu de Cerdanyola inicia el seu camí.

Públic al qual s'adreça: 
tothom
dissabte
24
10:00h
Gener 2015

Primera sessió de treball del Projecte Educatiu de Cerdanyola.
El dissabte 24 de gener, de 10 a 14 hores.
Formulari d'inscripció

_____________________________

Cerdanyola del Vallès, com a ciutat educadora, té un llarg recorregut en la dinamització i la innovació en l’àmbit educatiu, que s’ha concretat al llarg del temps en accions molt diverses: la dimensió educativa d’equipaments de la ciutat, com l’Ateneu i el Casal de Joves; l’organització d’activitats de participació com van ser les Jornades de Mares i Pares a l’escola;  la creació de centres educatius com l’escola La Sínia, l’escola de música Aulos o les escoles bressol municipals; o la implicació en moviments com l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.

L’any 1990 Cerdanyola va ser una de les primeres ciutats en signar la Carta de Ciutats Educadores, que es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001). L’any 2004, Cerdanyola es va adherir al Manifest de ciutats compromeses amb el desenvolupament de projectes educatius de ciutat, comprometent-se a impulsar l’elaboració del seu propi projecte, que ara engeguem.  

Presentació del Projecte Educatiu de Cerdanyola del Vallès

El Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) és un pas més en la millora contínua d’una ciutat que educa i que promou la innovació, la participació i la coresponsabilitat institucional i de la ciutadania. El PEC ha d’esdevenir una eina útil per a la reflexió, el debat, el compromís i el consens, vinculant tres àmbits clau: la ciutat, l’educació i la participació ciutadana. 

Aquesta jornada del dia 24 de gener, fruit del treball de la Comissió Impulssora del PEC delegada del CEM, pretén obrir a tota la ciutadania l'oportunitat de participar i aportar la seva visió al voltant dels tres temes escollits a partir d'una enquesta, que va comptar amb més de sis-centes respostes. També s'hi presentaran diverses experiències relacionades. El Dr. Xavier Bonal farà la ponència que obrirà la jornada.     

El dissabte 24 de gener, de 10 a 14 hores, tothom està convidat a la participació en aquesta primera sessió de treball del Projecte Educatiu de Cerdanyola. Esperem que, a partir d’aquest acte, s’aconsegueixi implicar els diversos agents de la ciutat per tal de constituir un grup impulsor plural.

Totes les persones interessades es poden inscriure a través del formulari que trobareu al portal d’educació www.cerdanyola.cat/educacio