3a Jornada de FP: La formació professional i l'aprenentatge al llarg de la vida

Públic al qual s'adreça: 
Personal tècnic d'educació i docents
dilluns
05
09:00h
mai 2014
Data de finalització: dilluns, 05/05/2014 - 14:00

Full d'inscripció