Xarxes d'prenentatge en linea

dijous
26
18:00h
Febrer 2015

Com l’aprenentatge social online transforma l’educació?

Insistim molt en l’educació formal, la que es dóna a l’escola, a l’institut, a les aules universitàries... I potser oblidem que avui una bona part de l’aprenentatge es dóna en altres contextos i entorns no tan formals, que sovint es troben fora del control dels centres educatius. Per exemple, a les xarxes en línia, on cada dia més els nostres alumnes i adolescents passen hores i hores...
Per això ens volem preguntar: