Xarxa Governs Locals Meses de Concertació Justificació Electrònica

Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals" Aprovació de la justificació per mitjans electrònics

El BOPB de 13 de juny de 2016 publica un Anunci de la Diputació de Barcelona difonen que s'ha aprovat una modificació de les instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

L'objecte principal de la modificacació consisteix en l'admissió de la tramitació electrònica de la justificació dels ajuts que finalitza el 31 de març de 2018.

Trobareu el text complert de l'anunci al següent enllaç: