Twitter

Les cooperatives escolars del projectes de CuEmE tenen un hashtag al twitter de Diputació

Al twitter de la Diputació de Barcelona @DipuBcn, ha estat creat el hashtag #CulturaEmprenedoraEscola, que permetrà tenir una altra via de difusió de les activitats de les cooperatives escolars que participen en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, promogut per la DiBa, conjuntament des d'Educació i Desenvolupament Econòmic i Ocupació.