Taula per a l'orientació

Barcelona Orienta, l'orientació al servei dels ciutadans

La Diputació de la Barcelona ha aprovat la seva participació a l'acord "Barcelona Orienta", promogut per la Regidoria d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona. La finalitat de l'acord –en el grup impulsor del qual ha participat activament la Diputació- és millorar els diferents nivells d'intervenció en matèria d'orientació a la ciutat.

L'objectiu principal és maximitzar l'impacte de les accions que es porten a terme a la Barcelona, segons un horitzó comú i consensuat per part dels diferents agents inclosos i amb l'orientació al llarg i ample de la vida com a eix vertebrador.

La tasca realitzada per part de la Diputació en el grup impulsor ha estat la participació a les diferents reunions realitzades des del juny de 2014, en què ha aportat els coneixements i l'experiència desenvolupada en el marc de la Taula per a l'Orientació i del Pla Pilot d'Orientació.

Veure notícia original