Subvencions SOC Projectes innovadors

El SOC obre convocatòria per a l'any 2016 pel Programa de projectes innovadors i experimentals que estableixin ponts entre el teixit empresarial i l'educatiu

Per RESOLUCIÓ TSF/1592/2016, de 23 de juny,  s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.

La podreu llegir enllaçant en el següent link del DOGC del 29 de juny

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7151/1510353.pdf