subvencions DIBA

La DIBA aprova l'adjudicació d'un Programa Complementari de serveis socials bàsics i cohesió social que permet el pagament de despeses extraescolars i material educatiu

El BOPB de 27 de juny de 2016 ha fet  públic l'anunci d'aprovació del "Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Destinataris " els municipis de la demarcació de Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona, i els consells comarcals de la pròpia demarcació".

Publicació de la concessió dels ajuts del Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal pel curs 2014/2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016/19 de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

La finalitat del citat Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal  és contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament d’aquestes llars.

Breu síntesi del seu contingut:

Import global del programa complementari: 9.367.429,06 EUR