sistema educatiu

Diari de l'educació: "L’agenda educativa local: un compromís decidit"

Els governs locals tenen capacitat per assumir responsabilitats en matèria educativa. Sostenir els centres municipals, assegurar l'èxit educatiu a través de l'acompanyament escolar i combatre l'abandonament prematur en són alguns dels reptes.

Vegeu l'article original

Jordi Plana
Gerent de serveis d'educació de la Diputació de Barcelona