Regulació Projecte de Convivència del centre educatiu

S'ha aprovat l'elaboració i la implementació d'un Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre

La RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, ha establert l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC) amb les següents disposicions bàsiques: