Reconeixement llengües competència digital curs 2018-2019 CFA no dependents Departament Ensenyament

Reconeixement per impartir ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019 a CFA no dependents del Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/2207/2018, de 26 de setembre, autoritza a determinats centres de formació d'adults (CFA) públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019.

Cal destacar que no s'ha denegat cap de les sol·licitiuds instades.

Pel que fa a l'àmbit territorial de Barcelona, el reconeixement afecta els següents CFA: