Què has après?

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VIII). Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Marta Garcia, mestra de l'Escola Bressol Municipal Talaia de Vallirana

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

El que considero que podré aplicar és que, en el cas d'emergència, ja sigui caiguda, cop, etc... podré saber en tot moment el que podré fer, ja que

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VI). La planificació educativa municipal: un mecanisme d'equitat i cohesió social.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

La planificació educativa municipal: un mecanisme d'equitat i cohesió social

Ricard Montalbán, Cap de Secció d'Escoles Municipals de l'Hospitalet de Llobregat.

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

La recollida sistemàtica de dades i de tractament d'informació que permetin valorar i decidir – (al govern municipal) sobre les

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (V). La gestió del servei local d'escola bressol.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

La gestió del servei local d'escola bressol.
Sílvia Lombarte,
responsable dels programes de primera infància, educació comunitària i convivència de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

M'ha sorprès força el model de gestió per competències, penso que les administracions estem molt lluny d'aplicar aquests models, però que s'ha de començar a plantejar. Des del meu lloc de feina intentaré aplicar alguns elements que es van plantejar, però penso que

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (IV). Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització. 
Francesc Conesa
, director de l'Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

D'una banda hi ha les diferents eines i recursos que ofereix el curs en matèria de comunicació i sistema relacional, que he trobat molt interessants i d'aplicació directa sobre el dia a dia, sobre la pròpia manera de treballar, de relacionar-se amb els companys, d'establir les comunicacions amb els

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (III). Orientació 3.0: xarxes socials i entorns virtuals.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

Orientació 3.0: xarxes socials i entorns virtuals.
Ricard Jiménez,
educador social de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

L'ús de diferents plataformes i aplicacions per assolir les finalitats del meu servei. D'altra banda ens ajudarà a arribar amb més rapidesa i precisió al nostre públic objectiu, alhora que ens simplificarà la feina.

Les plataformes digitals i els entorns virtuals ens ajudaran a

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (II). Estratègies per l'èxit educatiu des de l'àmbit local.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

Estratègies per l'èxit educatiu des de l'àmbit local.
Lara Ubieto, tècnica de joventut i ensenyament de l'Ajuntament de Vallirana

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

Al meu lloc de treball podria aplicar el reforçar la figura del tècnic d'ensenyament com element de cohesió, com a coneixedor dels recursos i impulsor de xarxes entre els

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (I). L'aprenentatge servei en les xarxes educatives locals i el seu impacte en el territori.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

L'aprenentatge servei en les xarxes educatives locals i el seu impacte en el territori.
Cristina Bernabé, Cap de la Secció d'Educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

Ha estat una formació molt útil i pràctica perquè hem pogut conèixer i compartir multitud d'experiències pràctiques. També es pot aplicar per elaborar propostes concretes d'actuació que poder traslladar als nostres municipis.

Penso que tindré més elements per liderar espais de