Qualificació professional

El Parlament aprova la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya

Dijous dia 4 de juny de 2015, el Parlament de Catalunya ha aprovat la primera llei sobre la formació professional de Catalunya, pionera també a Espanya perquè integra en una única agència tots els estudis professionals, des de l'etapa inicial dels joves que acaben l'ESO fins a la formació continuada d'adults.

Veure presentació síntesi de la llei