Publicació llistes ingrés funció pública docent adquisició noves especialitats Departament Ensenyament

Publicació de les llistes de les persones seleccionades per a l'ingrés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

El Departament d'Ensenyament mitjançant la RESOLUCIÓ ENS/1629/2018, d'11 de juliol,  ha publicat les llistes de les persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.