Publicació centres aules adult accés cicles formatius curs 2018/19

Publicació de la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019.

La RESOLUCIÓ ENS/1776/2018, de 19 de juliol, fa pública la relació de centres educatius i aules que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019 al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica) i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici ) a partir de l'endemà de la publicació al DOGC que ha