Proves lliures obtenció graduat en ESO i certificat formació instrumental 2017

Es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en ESO i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys de l'any 2017

La RESOLUCIÓ ENS/2673/2016, de 21 de novembre, convoca les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO) i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2017.

Podeu accedir al seu contingut en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7257/1559070.pdf