Prova avaluació externa sisè ( 6è) Educació Primària curs 2016/17

El Departament d'Ensenyament aprova les directrius per fer la prova d'avaluació de 6è d'Educació Primària i realitza la convocatòria per al curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/111/2017, de 26 de gener, aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i convoca la prova per al curs 2016-2017. Ha estat publicada al DOGC de 3 de febrer de 2017.

Al preàmbul d'aquesta resolució, el Departament d'Ensenyament: