Prova avaluació 4art ESO

S'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de 4art curs de l'ESO i es convoca la prova per al curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/2319/2016, d'11 d'octubre, aprova les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria (ESO) i convoca la prova per al curs 2016/17.

Aquesta prova consisteix en una avaluació externa per mesurar l'assoliment de competències i coneixements bàsics per part dels alumnes.