projecte llei voluntats digitals drets persones menors xarxes socials modificació codi civil catalunya

Publicació del projecte de llei sobre voluntats digitals on es regula la defensa dels drets de les persones menors en les xarxes socials

El butlletí del Parlament de Catalunya ha publicat en el diari de 9 de març de 2017 el projecte de llei sobre les voluntats digitals de les persones on entre d'altres objectius es regula l'actuació dels pares, de les mares i dels tutors/es en la defensa dels drets de les persones menors en les xarxes socials. A aquest efecte es modifica el codi civil català.

El preàmbul del projecte recull textualment el següent: