Programa Hermes

Noves dades estadístiques, al web d'Educació de la Diputació de Barcelona

A la pàgina web de l'Observatori de Polítiques Educatives Locals, dins l'apartat "Tendències", s'han incorporat noves dades estadístiques dels sistema educatiu a la demarcació de Barcelona. Les dades s'ofereixen en col·laboració amb el programa Hermes de la Diputació de Barcelona.

Veure notícia original