Programa experimental coneixement llengües estrangeres curs 2018/2019

S'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius pel Programa experimental de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018/2019.

Es convoquen 100 noves places.

Els centres poden ser públics o poden ser privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics.