programa d'innovació pedagògica

Es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries"

La RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries".