Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VIII). Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Marta Garcia, mestra de l'Escola Bressol Municipal Talaia de Vallirana

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

El que considero que podré aplicar és que, en el cas d'emergència, ja sigui caiguda, cop, etc... podré saber en tot moment el que podré fer, ja que