Preu menjador curs 2018/19

Aprovació del preu màxim del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/1335/2018, de 15 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19.

Aquest import és: