Premis CAC (XIV edició)

Convocatòria dels XIV Premis CAC a l'escola

Per ACORD 53/2016, de 13 juliol, es convoquenXUIV els XIV dels Premis CAC a l’escola organitzats pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Els premis van adreçats als centres  públics i privats de Catalunya d'educació infantil (segon cicle), primària, secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica, i secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior).