Preinscripció

Es fa públic el calendari i els requisits específics de preinscripció per al curs 2016-2017, entre d’altres, dels CFA i dels programes de formació i inserció

La RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, (DOGC de 22 d’abril) determina el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 dels ensenyaments que s’assenyalen a continuació:

Annex 1: batxillerat.

Annex 2: cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 3: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.