Plantilla personal docent Generalitat curs 2016/17

Publicació de les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/2563/2016, de 14 de novembre, aprova les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

Podeu consultar totes les plantilles aprovades al següent enllaç del DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7250/1554604.pdf